Aviso legal

AVIS LEGAL (WWW.ELRACODENPEP.COM)

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s'exposen les dades identificatives del Titular:

 

Web:

WWW.ELRACODENPEP.COM

Titular:

EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L.

Domicili:

CARRETERA SANTA AFRA AFORES S/N. 17150-SANT GREGORI

C.I.F.:

B17393257

Telèfon:

972428180

Correu electrònic:

INFO@ELRACODENPEP.COM

Dades registrals:

I

TOMO 3369 LIBRO: 0 FOLIO: NUM 124 SECCION 8 : HOJA GI70549

INSCRIPCION -1- FECHA 22.03.2022 AÑO PRES 2021

 

2) TERMES I CONDICIONS D'ACCES I US

El lloc web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (d'ara endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc web.

EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc web o l'accés a aquests.

L'accés al Lloc web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per a poder gaudir d'això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.

La utilització d'algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'Usuari.

Usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, (així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L., com els comentaris i/o espais de blogging en cas d'haver-los), confereixen la condició d'Usuari. Pel que l'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través d'aquesta, de manera concorde a la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al que s'estableix, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través d'aquesta.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l'última versió actualitzada d'aquest Avís Legal, per la qual cosa l'Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web. Al seu torn, no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. i l'Usuari.

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L., com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc web de EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc web.

 

 

3) PROPIETAT INTELECTUAL

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari/a o un tercer/a consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. indicant:

- Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer/a diferent de la persona interessada, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.

- Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.

- Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.

- Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l'autorització del seu titular. Igualment qualsevol una altra marca del EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. que aparegui en els llocs web detallats en l'apartat 1 d'aquest avís.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers/as és de l'exclusiva responsabilitat d'els/les mateixos/as.

 

4) EXCLUSIÓ DE RESPONSABILIDAD

EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s'establirien per EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. en un document específic a aquest efecte, o per als pactes concrets que es puguin recordar amb els clients.

 

5) POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquest efecte, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L., a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L., així com l'acompliment de les tasques d'informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l'informem que els missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58/CE li comuniquem que en el cas que no desitgi rebre comunicacions i informacions d'índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens l'indiqui per aquesta mateixa via indicant en l'assumpte BAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des del seu enviament. En el cas que no rebem contestació expressa per part seva, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa continuï realitzant les referides comunicacions.

 

6) POLÍTICA D'ENLLAÇOS

 

 

L'Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al Lloc web haurà de saber que:

No es permet la reproducció -totalment o parcialment- de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L..

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L., ni sobre els Continguts i/o Serveis d'aquest.

A excepció de l'enllaç, el lloc web en el qual s'estableixi aquest enllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L..

L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web, i viceversa.

 

7) REDES SOCIALES

L'informem que pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials des regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

 

8) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s'estableixin entre EL RACO DEN PEP ST GREGORI, S.L. l'Usuari de la Web i els seus serveis es regiran pel que s'estableix en la legislació espanyola.

 

Última actualiztació: 12/06/24